FOD Beleid en Ondersteuning - DG Digitale Transformatie, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele toepassingen van organisaties in de publieke sector.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

Website:https://sma-help.bosa.belgium.be/

Mate van naleving

Deze website is gedeeltelijk in overeenstemming met de richtlijn vanwege de hieronder vermelde niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Voorbereiding van de aangifte

Er is een externe audit van de toegankelijkheid uitgevoerd. Deze controle bestond uit een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier raadplegen:

Report: CSAM Helpcentrum

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze hele site voor iedereen toegankelijk is. Sommige delen van de site zijn echter nog niet volledig toegankelijk.

Er zijn nog een aantal problemen op deze site:

  • Er is geen tekstueel alternatief voor de beeldelementen.
  • Niet alle HTML en XHTML documenten hebben een titelelement, hetzelfde geldt voor de "frame en iframe" elementen.
  • De standaardtaal van een HTML-document kan niet automatisch worden vastgesteld met behulp van een "lang"-attribuut.
  • Technologieën die de toegankelijkheid ondersteunen kunnen niet optimaal samenwerken met de inhoud van de site.

Voorgestelde alternatieven

In afwachting dat de niet-conforme inhoud gecorrigeerd wordt, kunt u in geval van problemen contact opnemen met de Service Desk.

De Service Desk van FOD BOSA DG Digitale Transformatie is bereikbaar per telefoon op 02 740 79 92 of per e-mail via servicedesk.dto@bosa.fgov.be Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze site, kunt u contact opnemen met:

FOD Beleid en ondersteuning

Simon Bolivarlaan 30, bus 1

WTC III 1000 Brussel info@bosa.fgov.be +32 (0)2 740 74 74

Indien het antwoord niet voldoet, kunt u gebruik maken van onzeklachtenprocedure . Indien u het niet eens bent met het antwoord van onze klachtendienst, kunt u contact opnemen met de Federale Ombudsman:

Leuvenstraat 48 bus 6

1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

De website zal in de maanden na de publicatie van deze toegankelijkheidsverklaring door onze diensten aan een grondige analyse worden onderworpen.

Deze verklaring is opgesteld op 26/09/2023.

De laatste herziening van deze verklaring vond plaats op 26/09/2023.

Dit zal afgerond worden in 2024.

Begin van de pagina