Contacteer ons

Contacteer ons

Indien het antwoord zich niet in de "Hulppagina's" bevindt, kunt u contact opnemen met de service desk van
de onlinedienst van de overheid waartoe u toegang wenst te krijgen. Maak hieronder uw keuze.

Ik wens contact op te nemen met...

Itsme®
Onlinedienst van de Sociale Zekerheid
eHealth onlinedienst
Onlinedienst van FOD Financiën
Onlinedienst van de Vlaamse overheid
Algemeen contactformulier