Contact

Indien het antwoord zich niet in de "Hulppagina's" bevindt, kunt u contact opnemen met de service desk van de onlinedienst van de overheid waartoe u toegang wenst te krijgen. Maak hieronder uw keuze.

Ik wens toegang tot:

een onlinedienst van FOD Financiën

→ een eHealth onlinedienst

een onlinedienst van de Sociale Zekerheid

een onlinedienst van de Vlaamse Overheid

een andere onlinedienst van de overheid