Contacteer ons

Contacteer ons

Indien het antwoord zich niet in de "Hulppagina's" bevindt, kunt u contact opnemen met de service desk van
de onlinedienst van de overheid waartoe u toegang wenst te krijgen. Maak hieronder uw keuze.

Ik wens toegang te krijgen tot...

Onlinedienst van FOD Financiën
eHealth onlinedienst
Onlinedienst van de Sociale Zekerheid
Onlinedienst van de Vlaamse overheid
Algemeen contactformulier